Vodní hladina odkrývá poklady

11.09.2017

Vlivem sucha, které sužuje jižní moravu a v době kdy probíhá největší a unikátní oprava Vranovské hráze, je možné zahlédnout pozůstatky z dob před výstavbou Vranovské přehrady. 


Máme na mysli staré městečko Bítov, které se nacházelo pod Bítovským hradem, kousek od soutoku Dyje a Želetavky. Město i obyvatelé zaplatili vysokou daň za výstavbu 30 km vzdálené hráze Vranovské přehrady - museli opustit své domovy a přijmout nabídku státu na výstavbu vůbec první, od základu nově vybudované obce, vystavěné na základě komplexního architektonického plánu, v Československu.


O hradu Bítov a městečku pod ním jsou první písemné zmínky kolem roku 1055. Pamětníci o něm mluví jako o malebném hlubokém údolí, kde na jaře kvetly stráně mnoha barvami a od každého domku vedla pěšinka přímo na hrad. Starý Bítov byl zemědělskou obcí, v letních měsících si obyvatelé přivydělávali ubytováním letních hostů, kteří sem mířili z celého Československa.


Rozvoj obce se zastavil v roce 1912 kdy bylo definitivně rozhodnuto o stavbě přehrady a byl zde vydán zákaz výstavby nových domů a oprav stávajících.

Bítovští nechtěli přijmout nabízené odškodné a vymohli si stavbu zcela nové moderní obce včetně měšťanské školy, sokolovny, pošty, kostela, radnice i požární zbrojnice. O návrh nového městečka měli zájem nejlepší architekti v zemi. Nakonec byl vybrán  návrh " Oplocená vesnice" pražského architekta Josefa Karla Říhy. Místem, na kterém byl Nový Bítov vystavěn, se stala Červená obora barona Jiřího Haase.


Nádherné pohádkové údolí bylo nadobro zatopeno

Začátkem třicátých let, začala výstavba nové obce a postupné stěhování Bítovských do nových obydlí, přestěhovány byly i varhany a oltář do nově vysvěceného kostela Sv. Václava. Původní kostel v údolí, společně s kaplí Nejsvětější trojice (pod zříceninou Cornštejn), byl zatopen. Narozdíl od domů, ale kostel ani kaple nebyli rozbourány a tak do 60. let minulého století bylo možné jejich střechu vidět nad hladinou vody a kolem projíždějící turisté na lodičkách rádi zvonili na zvon.

Více o pohnutém osudu městečka Bítov lze od 1. do 30. září vidět na výstavě PROTI PROUDU ČASU NA ŽELETAVCE A DYJI - na hradě Bítov

 Výstava mapuje historické a současné stavby od soutoku řeky Želetavky s Dyjí po Vranovskou přehradu. Starou vesnici Bítov a stavbu nového Bítova, hrad Cornštejn, zámek Vranov nad Dyjí a Vranovskou přehradu. My jsme výstavu i starý Bítov navštívili o víkendu a stojí to za to!

Janča a Víťa