Historie v Lančově - Luitgardin dvůr

18.07.2018

 Tzv. Luitgardin dvůr nechal postavit hrabě Stanislav z Mniszku, který byl od roku 1799 majitelem Vranovského panství.  Hrabě na Vranově intezivně rozvíjel agrární hospodářství a budoval nové panské dvory. 

Severně od obce Lančov tak nechal 25. července 1841 položit základní kámen, dnes už poměrně ojedinělé stavby pozdně klasicistního hospodářského dvora.  Dvůr hrabě Stanislav pojmenoval po čerstvě osmnáctileté dceři Luitgardě. Zemědělský dvůr byl po svém dobudování centrem samostatného panského hospodářství. Tvořila ho hlavní dvojpodlažní budova, na které ještě dnes zaujmou některé architektonické prvky korespondující s neogotickou stavební etapou vranovského zámku. 

K budově, v níž byly kanceláře, sklady a v patře velký salon s jednoduchými nástěnnými malbami, byla přistavěna do písmene "U" sýpka a z druhé strany stáje. Od 3. května 1958 je Luitgardin dvůr zapsaný ve státním seznamu nemovitých kulturních památek. Dnes je bohužel v dezolátním stavu a jeho dávnou prosperitu by jste jen těžko hledali.